Özer Gıda Ve Zirai Ürünleri San Ve Tic.Ltd. Şti. olarak ürün tasarımı, ürün geliştirilmesi ve üretim faaliyetlerimizde;

Yürürlükteki çevre mevzuatları gerekliliklerine uygun olarak;

Yaşam döngüsü içerisindeki çevre boyutlarını ve etkilerini analiz ederek,

Atık su, katı atık ve atık gaz emisyonlarının yarattığı çevresel etkileri en aza indirerek,

Doğal kaynakların verimli şekilde kullanımını sağlayarak,

Üretim faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını ön planda tutup gerekli yatırımları yaparak,

Karbon ayak izimizi ve buna bağlı olarak iklim değişikliğine olan etkimizi azaltarak,

Tüm çalışan ve paydaşlarımızın çevresel farkındalıklarının arttırılması için faaliyetleri düzenleyerek,

Toplumun ve paydaşlarının beklentilerini göz önünde bulundurarak,

Periyodik olarak hedefler ve gözden geçirmelerle çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.